W związku z podjęciem w dniu 13.12.2019 r. przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XXIV/682/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2050 oraz Uchwały NR XXIV/683/2019 w sprawie budżetu na rok 2020, zgodnie z postanowieniami art....

W związku z podjęciem w dniu 25.01.2019 r. przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr VI/61/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2045 oraz Uchwały NrVI/62/2019 w sprawie budżetu na rok 2019, zgodnie z postanowieniami art. 13a...

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2018 r.