Biuletyn Informacji Publicznej

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu: 
  1. nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie, w tym udzielenia odpowiedzi na wniosek związany z dostępem do informacji publicznej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. realizacji zadań statutowych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7.  Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9.  Posiada Pan/ Pani prawo do: 
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 
  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
  4. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. 
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.