W załączeniu zarządzenie nr 7 / 2020 Dyrektora Centrum Wspierania Rodzi Rodzinna Warszawa z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur organizacyjnych pracy w Zespole Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" od dnia 22...

W załączeniu uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2015 w sprawie powołania CWR RW i likwidacji ZOW wraz z nowym Regulaminem Organizacyjnym jednostki.

Dyrektor CWR RW wyznaczył na podstawie art. 130 par. 2 KP dni wolne od pracy za święta przypadające w dni wolne od pracy - soboty: za dzień 15 sierpnia 2015 - dzień 14 sierpnia 2015 za dzień 26 grudnia 2015 - dzień 24 grudnia 2015