Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

 

Wstęp Deklaracji:

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.centrumwspieraniarodzin.pl.


Data publikacji strony internetowej: 6.10.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.07.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • opublikowane zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji,

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników,

 

Oświadczenie sporządzono dnia 26.05.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Boszko, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Główna Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa”

 1. Adres ul. Stara 4, 00-231 Warszawa
 2. Na teren siedziby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Starej 4 i drugie prowadzące przez plac zabaw od ul. Boleść.
 3. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od ulicy Starej 4 - frontowe, na poziomie chodnika. Drugie od ulicy Starej 4, wejście boczne, pomiędzy schodami.
 4. Budynek jest 3 piętrowy, posiada windę. Drzwi i korytarze dostosowane są do osób poruszających się na wózkach.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna dla odwiedzających na każdym piętrze.
 6. Na parkingu Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.
 10. Nie posiadamy możliwości porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi.
 11. Kontakt z możliwy jest w szczególności poprzez:
 • Korzystanie z poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt telefoniczny / SMS: +48 536 100 004, +48 536 100 008
 • Korespondencję pisemną na adres: Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” Stara 4, 00-231 Warszawa

Ognisko Bielany

 1. Adres placówki: ul. Broniewskiego 56 A , 01-716 Warszawa
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Perzyńskiego.  Przed wejściem nie ma schodów.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko mały korytarz przy schodach na parterze oraz jedno pomieszczenie na parterze. W budynku są podwójne schody na piętro, wąskie korytarze i nie ma windy.
 4. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Nie mamy własnego parkingu przed budynkiem z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się  językiem migowym ani tłumacza języka migowego.
 10. Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez:
 • Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt telefoniczny: 22 669 68 56
 • Pisemnie: Ognisko Bielany ul. Broniewskiego 56 A 01-716 Warszawa

Ognisko Gocław

 1. Adres placówki: ul Meissnera, 13 03-982 Warszawa
 2. Do budynku wchodzi się poprzez osiedle Meissnera, schodami w dół.
 3. Jest zjazd dla wózków, jednakowoż jest on przystosowany do wózków dziecięcych, jest stromy.
 4. Pod budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, a także aktualnie nie ma możliwości wjechania na teren osiedla.
 5. Do Ogniska jest jedno wejście.
 6. Ognisko mieści się na jednej kondygnacji- piwnica.
 7. W budynku nie ma dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza języka migowego.
 10. Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez:
 • Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt telefoniczny: 22 22 613 69 91
 • Korespondencję pisemną na adres: Ognisko Gocław ul. Meissnera 13, 03-982 Warszawa

Ognisko Grochów

 1. Adres placówki: ul Rębkowska 1, 04-375 Warszawa
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Rębkowskiej
 3. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.
 4. Biuro znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 5. Dla osób na wózkach jest możliwy dojazd od strony ogrodu, do budynku można się dostać wygodnym podjazdem.
 6. W budynku nie ma windy.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez:

 

Ognisko Marymont

Pierwszy lokal - dostępny do 30 czerwca 2020 r.

 1. Adres placówki: ul. J.Ch.Paska 10, 01-640 Warszawa
 2. Placówka znajduje się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9.
 3. Do budynku wchodzi się korzystając ze schodów, nie ma windy.
 4. Pomieszczenia placówki nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 5. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy osoby znającej język migowy.
 6. Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez:

Drugi lokal - dostępny od 30 czerwca 2020 r.

 1. Adres placówki: M. Kazimiery 20 lokal 3, 01-641 Warszawa
 2. Do budynku wchodzi się z poziomu „0”. Nie ma schodów.
 3. Wszystkie pomieszczenia łącznie 60m2 znajdują się na jednym poziomie „0”.
 4. Drzwi spełniają normy dla osób poruszających się na wózkach.
 5. Dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 6. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy osoby znającej język migowy.
 7. Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez:
 • Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt telefoniczny / SMS: +48 695 289 691
 • Korespondencję pisemną na adres: Ognisko Marymont M. Kazimiery 20 lokal 3, 01-641 Warszawa

 

Ognisko Mokotów

 1. Adres placówki: ul. Grottgera 25a, 02-699 Warszawa
 2. Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Grottgera , drugie wejście jest jedynie wejściem ewakuacyjnym.
 3. Przed wejściem głównym brak podjazdu dla wózków dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak toalety dostosowanej dla osób na wózkach na parterze.
 5. Brak windy na piętro / są jedynie schody.
 6. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Brak oznaczeń alfabetem Brajla oraz powiększonym drukiem.
 8. Brak osoby posługującej się językiem migowym.
 9. Do budynku można wejść z psem asystentem / przewodnikiem.
 10. Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez:
 • Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt telefoniczny / SMS: 22-841 03 72, +48 695 289 683
 • Korespondencję pisemną na adres: Ognisko Mokotów Grottgera 25a, 02-699 Warszawa

Ognisko Muranów

 1. Adres placówki: ul. Dzielna 17a/ 15, 05- 075 Warszawa
 2. Do lokalu prowadzą dwa wejścia- dwiema klatkami schodowymi. Pierwsze główne dla gości, klientów i pracowników od strony szatni, drugie od strony świetlicy do celów dostaw zaopatrzenia kuchni w artykuły żywnościowe. Do obu wejść prowadzą schody.
 3. Przy schodach do obydwu wejść brakuje podjazdu dla wózków.
 4. Biuro Ogniska znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 5. W budynku nie ma windy i lokal jest niedostępny dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich, czy też niepełnosprawnych ruchowo.
 6. W lokalu brakuje toalety dla osób niepełnosprawnych.
 7. W okolicy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.
 11. Nie mamy zapewnionej możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, a także pracownika posługującego się językiem migowym.
 12. Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
 13. Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez:
 • Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt telefoniczny / SMS: + 48 695 289 681
 • Korespondencję pisemną na adres: Ognisko Muranów Dzielna 17a/ 15, 05- 075 Warszawa

 

Ognisko Okęcie

 1. Adres placówki: ul. Centralna 24, 02-267 Warszawa
 2. Lokal przy ulicy Centralnej 24 ma dwa wejścia. Jedno od strony klatki schodowej ze schodami (podjazd na wózki dla dzieci), wejście główne od ul. Centralnej, ze schodami i szerszym podjazdem na wózki. Wejście główne ma szerokie wejście. Lokal na Centralnej jest jednopiętrowy.
 3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od strony klatki schodowej (można przejść do niej również od strony wejścia głównego).
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Nie mamy zapewnionej możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, a także pracownika posługującego się językiem migowym.
 6. Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez:
 • Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt telefoniczny / SMS: +48 697 880 715
 • Korespondencję pisemną na adres: Ognisko Okęcie ul. Centralna 24, 02-267 Warszawa

Ognisko Praga

 1. Adres placówki: Ognisko Praga, ul. Środkowa 9, 03-430 Warszawa
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Środkowej (w chwili obecnej ze względu na prowadzony remont może być problem z wjechaniem wózkiem inwalidzkim ze względu na wąską furtkę).
 3. Budynek jest parterowy, nie posiada schodów, wewnątrz nie ma progów.
 4. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie posiadają uchwytów ułatwiających zejście z wózka.
 5. Pod budynkiem placówki nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
   w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 8. Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się  językiem migowym ani tłumacza języka migowego.
 9. Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez:
 • Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt telefoniczny / SMS: 22 619 23 48, +48 695 289 685
 • Korespondencję pisemną na adres: Ognisko Praga, ul. Środkowa 9, 03-430 Warszawa

 

Ognisko Starówka

 1. Adres placówki: Ognisko Starówka ul. Stara 3, 00 -  231 Warszawa
 2. Do budynku prowadzą dwie drogi. Od ulicy Starej 4 – schodami w dół oraz od ulicy Boleść bezpośrednio na teren placówki.
 3. Pod budynkiem placówki nie ma miejsca wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Są dwa wejścia do budynku.
 5. Wejście z prawej strony jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w postaci podjazdu.
 6. Dla osób poruszających się m.in. na wózkach w środku budynku jest winda. Znajduje się ona na parterze budynku, za schodami.
 7. Na parterze budynku i na 1 piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się  językiem migowym ani tłumacza języka migowego.
 11. Kontakt z Ogniskiem możliwy jest w szczególności poprzez:
 • Korzystanie z poczty elektronicznej: staróTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt telefoniczny / SMS:
  • Kierownik tel. +48 695 289 696
  • Psycholog tel. +48 695 289 682
  • Strefa „Ogniki” – grupa najmłodsza: tel. + 48600 655 004
  • Strefa „VIP”- grupa średnia tel. +48 600 655 013
  • Strefa „STARSi” – grupa najstarsza tel. +48 600 655 031
 • Korespondencję pisemną na adres: Ognisko Starówka, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

 

Ognisko Ursynów

 1. Adres placówki: ul. Kłobucka 14 , 02-699 Warszawa.
 2. Ognisko usytuowane jest na I piętrze, wejście bezpośrednie  jest od ulicy Kłobuckiej. Od wejścia prowadzą podwójne schody na piętro.
 1. Istnieje możliwość skorzystania z wejścia z sąsiadującej klatki schodowej, z której na pierwszym piętrze przez drzwi łączące można przejść na klatkę właściwą./W klatce II jest winda/ kadra ogniska ma klucz do drzwi łączących klatki schodowe. Na co dzień użytkownicy ogniska nie korzystają z tego wejścia, nie posiadamy kodu dostępu z ulicy na sąsiadującą klatkę bloku mieszkalnego.
 2. Biorąc pod uwagę klatkę schodową przynależną do ogniska - dla osób na wózkach dostępny jest tylko mały korytarz przy schodach na parterze.
 3. W ognisku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Nie mamy własnego parkingu przed budynkiem z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się  językiem migowym ani tłumacza języka migowego.
 9. Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez:
 • Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt telefoniczny / SMS: 579 048 744
 • Korespondencję pisemną na adres: Ognisko Ursynów ul. Kłobucka 14, 02-699 Warszawa

FabLab Kamera Akcja!

 1. Adres ul. Stara 3, 00-231 Warszawa
 2. Do budynku prowadzą dwie drogi. Od ulicy Starej 4 – schodami w dół oraz od ulicy Boleść bezpośrednio na teren placówki.
 3. Pod budynkiem placówki nie ma miejsca wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Są dwa wejścia do budynku.
 5. Wejście z prawej strony jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w postaci podjazdu.
 6. Dla osób poruszających się m.in. na wózkach w środku budynku jest winda. Znajduje się ona na parterze budynku, za schodami.
 7. Na parterze budynku i na 1 piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Wśród pracowników FabLabu nie ma osoby posługującej się  językiem migowym ani tłumacza języka migowego.
 11. Kontakt z FabLabem możliwy jest w szczególności poprzez:
 • Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt telefoniczny / SMS: +48 574 164 265
 • Korespondencję pisemną na adres: FabLab Kamera Akcja! ul. Stara 3, 00-231 Warszawa

 

FabLab Pobite Gary!

 1. Adres ul. Błękitna 32, 04-663 Warszawa
 2. Do budynku prowadzą dwa wejście: wejście główne od ul. Błękitnej 32 oraz wejście boczne od strony parkingu z lewej strony budynku. 
 3. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Wejście boczne jest na poziomie chodnika. Dla gości przeznaczone jest wejścia główne. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest udostępnienie wejścia bocznego dla gości.
 4. Biuro FabLabu znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie od wejścia na piętro z klatki schodowej oraz po prawej stronie od wyjścia z windy.
 5. W budynku jest winda i wszystkie pomieszczenia w budynku są dostępne dla osób na wózkach: studio nagraniowe, sala warsztatowa, sala prób na pierwszym piętrze, sala prób na poziomie -1 oraz sala widowiskowa na drugim piętrze.
 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.
 7. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i pomieszczeń zajmowanych przez FabLab Pobite Gary można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.
 11. Nie posiadamy możliwości porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi.
 12. Kontakt z FabLabem możliwy jest w szczególności poprzez:
 • Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt telefoniczny / SMS: +48 536 100 009
 • Korespondencję pisemną na adres: FabLab Pobite Gary, ul. Błękitna 32, 04-663 Warszawa

FabLab Wbijaj!

 1. Adres ul. Stara 4, 00-231 Warszawa
 2. Na teren stolarni prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Boleść oraz wejście boczne od strony Multimedialnego Parku Fontann.
 3. Do budynku prowadzi jedno wejście na poziomie chodnika.
 4. Budynek jest parterowy, w części warsztatowej może pracować osoba na wózku.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna dla odwiedzających.
 6. Na parkingu Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i pomieszczeń zajmowanych przez FabLab Wbijaj! można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.
 10. Nie posiadamy możliwości porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi.
 11. Kontakt z FabLabem możliwy jest w szczególności poprzez:
 • Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt telefoniczny / SMS: +48 536 100 005
 • Korespondencję pisemną na adres: FabLab Wbijaj! ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

 

Osoby zainteresowane załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

 • PJM (polski język migowy),
 • SJM (system językowo-migowy),
 • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).